3 kroki aby otworzyć plik z rozszerzeniem P7S

Zazwyczaj rozwiązanie problemów z plikiem P7S jest dość proste, wystarczy zainstalować odpowiednie oprogramowanie i uruchomić plik. Zapoznaj się ze schematem postępowania i otwórz plik P7S już teraz!

Rozszerzenie pliku P7S

File
 • Typ pliku Digitally Signed Email Message
 • Developer pliku N/A
 • Kategoria pliku Pliki tekstowe
 • Popularność pliku
  • Star
  • Star
  • Star
Preview

Co to jest plik P7S?

Pliki .P7S to dokumenty tekstowe dołączane do wiadomości e-mail zabezpieczonych podpisem cyfrowym. Dane umieszczone w tych plikach są zakodowane w standardzie PKCS#7 i stanowią gwarancję otrzymania wiadomości od wskazanego w niej nadawcy oraz potwierdzają, że treść wiadomości nie została zmieniona po wysłaniu ze wskazanego adresu. W przypadku mniej rozbudowanych aplikacji obsługujących pocztę e-mail plik może pojawić się jako załącznik.

Open

Jak otworzyć plik P7S?

Jeżeli system nie jest w stanie otworzyć pliku może być kilka przyczyn takiej sytuacji. W przypadku rozszerzenia P7S czasami zdarza się, że żaden z programów nie jest skojarzony z tym rozszerzeniem lub żaden z programów zainstalowanych w systemie nie obsługuje tego rodzaju plików. W takim przypadku algorytm postępowania jest następujący

Krok 1: Zainstaluj program obsługujący pliki P7S

Jeżeli w systemie jest zainstalowana aplikacja obsługująca plik P7S, ale nie jest skojarzona z tym rozszerzeniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku i z menu podręcznego wybrać polecenie „Otwórz za pomocą”. Następnie wybrać odpowiednią aplikację i zaznaczyć opcję (checkbox) „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”. Po takiej operacji w rejestrze systemowym zostanie zapisana informacja, w jakim programie domyślnie system ma otwierać plik z rozszerzeniem P7S.

Wskazówka dla użytkowników Mac OS

Bulb

W sytemie Mac OS sytuacja wygląda analogicznie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku P7S wybierz opcję "Informacje", nastepnie wyszukaj pole "Otwórz w programie". Z listy wybierz odpowiednią aplikację, a następnie kliknij przycisk "Zmień wszystko".

Krok 2: Znajdź i pobierz odpowiednie oprograwmoanie

Następną sytuacją, kiedy nie można otworzyć pliku P7S, to brak zainstalowanej jakiejkolwiek aplikacji w systemie obsługującej taki plik. W takim przypadku należy pobrać i zainstalować jedną z poniższych aplikacji, po instalacji aplikacji system automatycznie skojarzy z nią pliki P7S. Jeżeli tak się nie stanie, wykonaj czynności z Kroku 1.

Programy, które wspierają pliki z rozszerzeniem P7S

Krok 3: Sprawdź błędy pliku P7S

Rzadziej zdarza się, że wykonanie czynności z punktów 1 lub 2 nie daje pożądanego efektu. Może być kilka przyczyn takiego stanu rzeczy:

 • Plik P7S był pobierany z Internetu i z jakichś przyczyn nie został pobrany w całości. Należy wtedy pobrać plik jeszcze raz i spróbować ponownie go otworzyć.
 • Struktura posiadanego pliku P7S może być uszkodzona i mimo odpowiedniego programu taki plik nie może być otworzony
 • Nośnik, na którym znajduje się plik został uszkodzony
 • Należy zwrócić uwagę czy ikona reprezentująca plik nie jest skrótem do pliku P7S, którego nie ma w lokalizacji wskazywanej przez skrót
 • Jeżeli na konto użytkownika nałożone są ograniczenia należy skontaktować się z administratorem systemu lub skorzystać z pomocy specjalisty IT

Podobne rozszerzenia plików