3 kroki aby otworzyć plik z rozszerzeniem OB5

Zazwyczaj rozwiązanie problemów z plikiem OB5 jest dość proste, wystarczy zainstalować odpowiednie oprogramowanie i uruchomić plik. Zapoznaj się ze schematem postępowania i otwórz plik OB5 już teraz!

Rozszerzenie pliku OB5

File
Open

Jak otworzyć plik OB5?

Jeżeli system nie jest w stanie otworzyć pliku może być kilka przyczyn takiej sytuacji. W przypadku rozszerzenia OB5 czasami zdarza się, że żaden z programów nie jest skojarzony z tym rozszerzeniem lub żaden z programów zainstalowanych w systemie nie obsługuje tego rodzaju plików. W takim przypadku algorytm postępowania jest następujący

Krok 1: Zainstaluj program obsługujący pliki OB5

Jeżeli w systemie jest zainstalowana aplikacja obsługująca plik OB5, ale nie jest skojarzona z tym rozszerzeniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku i z menu podręcznego wybrać polecenie „Otwórz za pomocą”. Następnie wybrać odpowiednią aplikację i zaznaczyć opcję (checkbox) „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”. Po takiej operacji w rejestrze systemowym zostanie zapisana informacja, w jakim programie domyślnie system ma otwierać plik z rozszerzeniem OB5.

Wskazówka dla użytkowników Mac OS

Bulb

W sytemie Mac OS sytuacja wygląda analogicznie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku OB5 wybierz opcję "Informacje", nastepnie wyszukaj pole "Otwórz w programie". Z listy wybierz odpowiednią aplikację, a następnie kliknij przycisk "Zmień wszystko".

Krok 2: Znajdź i pobierz odpowiednie oprograwmoanie

Następną sytuacją, kiedy nie można otworzyć pliku OB5, to brak zainstalowanej jakiejkolwiek aplikacji w systemie obsługującej taki plik. W takim przypadku należy pobrać i zainstalować jedną z poniższych aplikacji, po instalacji aplikacji system automatycznie skojarzy z nią pliki OB5. Jeżeli tak się nie stanie, wykonaj czynności z Kroku 1.

Programy, które wspierają pliki z rozszerzeniem OB5

Krok 3: Sprawdź błędy pliku OB5

Rzadziej zdarza się, że wykonanie czynności z punktów 1 lub 2 nie daje pożądanego efektu. Może być kilka przyczyn takiego stanu rzeczy:

  • Plik OB5 był pobierany z Internetu i z jakichś przyczyn nie został pobrany w całości. Należy wtedy pobrać plik jeszcze raz i spróbować ponownie go otworzyć.
  • Struktura posiadanego pliku OB5 może być uszkodzona i mimo odpowiedniego programu taki plik nie może być otworzony
  • Nośnik, na którym znajduje się plik został uszkodzony
  • Należy zwrócić uwagę czy ikona reprezentująca plik nie jest skrótem do pliku OB5, którego nie ma w lokalizacji wskazywanej przez skrót
  • Jeżeli na konto użytkownika nałożone są ograniczenia należy skontaktować się z administratorem systemu lub skorzystać z pomocy specjalisty IT

Podobne rozszerzenia plików