Jak otworzyć plik z rozszerzeniem JNG na Twoim urządzeniu

Kiedy Twoje urządzenie wyświetla błąd przy próbie otwarcia pliku JNG, trzeba wykonać dwie czynności. Zainstalować odpowiednie oprograwmoanie i powiązać z nim plik JNG. Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany, mogą występować inne problemy z JNG, szczegóły znajdziesz w artykule.

Rozszerzenie pliku JNG

File
Open

Jak otworzyć plik JNG?

Kiedy występuje problem z otwarciem pliku .JNG problemów może być kilka. Sposoby ich rozwiązania zależą od konkretnej sytuacji, ale najczęściej udaje się je rozwiązać korzystając z przedstawionych instrukcji.

Krok 1. Zainstaluj program obsługujący pliki JNG

Aby plik JNG mógł być otwarty, w systemie operacyjnym musi być zainstalowany odpowiedni program, który obsługuje dany format. Oto programy, które pozwolą Ci pracować z plikami posiadającymi rozszerzenie JNG.

Programy, które otwierają pliki JNG

MAC OS programs
MAC OS

Należy pobrać plik instalacyjny aplikacji i zainicjować instalację w systemie. Po zakończeniu tej operacji pliki JNG powinny być automatycznie otwierane przy pomocy zainstalowanego oprogramowania.

Pamiętaj!

Bulb

Nie wszystkie aplikacje z listy będą w stanie wykonać wszystkie żądane operacje podczas pracy z plikami JNG. Niektóre mogą służyć jedynie do podejrzenia ich zawartości, inne natomiast do konwersji na inny format pliku. Dlatego jeśli zależy czy na konkretnej czynności związanej z JNG, przetestuj kilka rozwiązań.

Krok 2. Powiąż oprogramowanie z rozszerzeniem pliku JNG

Może wystąpić sytuacje, kiedy użytkownik posiada w systemie odpowiednia aplikację do otwarcia pliku JNG, ale nie jest ona skojarzona z tym typem pliku. Aby skojarzyć program z plikiem o rozszerzeniu JNG należy wywołać menu podręczne pliku za pomocą prawego przycisku myszy i wybrać polecenie „Otwórz za pomocą”. System wyświetli w kolejnym oknie zalecane programy do otwierania pliku JNG. Trzeba wtedy wybrać odpowiednią aplikację i zaznaczyć opcję „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”. W systemie zostanie zapisana informacja, że w tym programie będzie otwierany plik JNG.

Krok 3. Sprawdź, czy nie występują inne problemy z plikami JNG

Kiedy poprzednie działania nie przyniosą odpowiedniego efektu, należy sprawdzić inne możliwości. Zdarza się, że plik JNG który chcemy otworzyć jest po prostu uszkodzony, do najczęstszych sytuacji zaliczają się:

  1. Niekompletność pliku z rozszerzeniem JNG (np. plik nie został do końca pobrany z Internetu, lub skopiowany z innego źródła)
  2. Dane w pliku są uszkodzone
  3. Uszkodzony nośnik danych, na którym znajduje się plik w formacie JNG
  4. Ikona nie reprezentuje pliku, a jedynie skrót do lokalizacji, z której właściwy plik JNG został usunięty
  5. Konto systemowe użytkownika ma ograniczenia, co do wykonywania operacji na plikach JNG. W tym przypadku zalecany jest kontakt z administratorem systemu lub specjalistą IT

Podobne rozszerzenia plików