Jak otworzyć plik z rozszerzeniem CRYPT na Twoim urządzeniu

Kiedy Twoje urządzenie wyświetla błąd przy próbie otwarcia pliku CRYPT, trzeba wykonać dwie czynności. Zainstalować odpowiednie oprograwmoanie i powiązać z nim plik CRYPT. Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany, mogą występować inne problemy z CRYPT, szczegóły znajdziesz w artykule.

Rozszerzenie pliku CRYPT

File
 • Typ pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
 • Developer pliku WhatsApp Inc.
 • Kategoria pliku Pliki zaszyfrowane
 • Popularność pliku
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
Preview

Co to jest plik CRYPT?

Zaszyfrowany plik o rozszerzeniu .CRYPT jest charakterystyczny dla występującego na smartfonach komunikatora WhatsApp Messenger. Przechowuje zakodowaną kopię zapasową danych dotyczących archiwum wiadomości. Odszyfrowanie wymaga zainicjalizowania procesu z tego samego konta Google, z którego dokonano kopii, bądź podania pliku klucza.

Open

Jak otworzyć plik CRYPT?

Kiedy występuje problem z otwarciem pliku .CRYPT problemów może być kilka. Sposoby ich rozwiązania zależą od konkretnej sytuacji, ale najczęściej udaje się je rozwiązać korzystając z przedstawionych instrukcji.

Krok 1. Zainstaluj program obsługujący pliki CRYPT

Aby plik CRYPT mógł być otwarty, w systemie operacyjnym musi być zainstalowany odpowiedni program, który obsługuje dany format. Oto programy, które pozwolą Ci pracować z plikami posiadającymi rozszerzenie CRYPT.

Programy, które otwierają pliki CRYPT

Windows Phone programs
Windows Phone

Należy pobrać plik instalacyjny aplikacji i zainicjować instalację w systemie. Po zakończeniu tej operacji pliki CRYPT powinny być automatycznie otwierane przy pomocy zainstalowanego oprogramowania.

Pamiętaj!

Bulb

Nie wszystkie aplikacje z listy będą w stanie wykonać wszystkie żądane operacje podczas pracy z plikami CRYPT. Niektóre mogą służyć jedynie do podejrzenia ich zawartości, inne natomiast do konwersji na inny format pliku. Dlatego jeśli zależy czy na konkretnej czynności związanej z CRYPT, przetestuj kilka rozwiązań.

Krok 2. Powiąż oprogramowanie z rozszerzeniem pliku CRYPT

Może wystąpić sytuacje, kiedy użytkownik posiada w systemie odpowiednia aplikację do otwarcia pliku CRYPT, ale nie jest ona skojarzona z tym typem pliku. Aby skojarzyć program z plikiem o rozszerzeniu CRYPT należy wywołać menu podręczne pliku za pomocą prawego przycisku myszy i wybrać polecenie „Otwórz za pomocą”. System wyświetli w kolejnym oknie zalecane programy do otwierania pliku CRYPT. Trzeba wtedy wybrać odpowiednią aplikację i zaznaczyć opcję „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”. W systemie zostanie zapisana informacja, że w tym programie będzie otwierany plik CRYPT.

Krok 3. Sprawdź, czy nie występują inne problemy z plikami CRYPT

Kiedy poprzednie działania nie przyniosą odpowiedniego efektu, należy sprawdzić inne możliwości. Zdarza się, że plik CRYPT który chcemy otworzyć jest po prostu uszkodzony, do najczęstszych sytuacji zaliczają się:

 1. Niekompletność pliku z rozszerzeniem CRYPT (np. plik nie został do końca pobrany z Internetu, lub skopiowany z innego źródła)
 2. Dane w pliku są uszkodzone
 3. Uszkodzony nośnik danych, na którym znajduje się plik w formacie CRYPT
 4. Ikona nie reprezentuje pliku, a jedynie skrót do lokalizacji, z której właściwy plik CRYPT został usunięty
 5. Konto systemowe użytkownika ma ograniczenia, co do wykonywania operacji na plikach CRYPT. W tym przypadku zalecany jest kontakt z administratorem systemu lub specjalistą IT

Podobne rozszerzenia plików