The Unarchiver

detaljer

The Unarchiver Icon
  • Utvikler Dag ?gren/WAHa.06x36
  • System Mac OS
  • Kontaktinformasjon WWW nettsted

Informasjon om The Unarchiver

The Unarchiver programvare støtter 59 filformater. Nedenfor er en tabell som inneholder detaljert informasjon om disse filtypene. Hvis du ønsker å få kontaktinformasjon for utvikleren av gitt programvare, klikker du på knappen. En lenke til nettstedet til utvikleren vises - der finner du detaljert informasjon om filtypene The Unarchiver støtter samt en liste over operasjoner som The Unarchiver kan utføre på disse filene.

Filendelser støttet av The Unarchiver