owl

detaljer

owl Icon
  • Supported File Types 1
  • Kontaktinformasjon WWW nettsted

Informasjon om owl

owl programvare støtter 1 filformater. Nedenfor er en tabell som inneholder detaljert informasjon om disse filtypene. Hvis du ønsker å få kontaktinformasjon for utvikleren av gitt programvare, klikker du på knappen. En lenke til nettstedet til utvikleren vises - der finner du detaljert informasjon om filtypene owl støtter samt en liste over operasjoner som owl kan utføre på disse filene.

Filendelser støttet av owl